Köksrenovering på gården

Att renovera köket på sin gård skiljer sig inte särskilt mycket från en köksrenovering i en stad som Stockholm. En skillnad är dock att gårdens kök vanligen är gammalt, och kan innehålla en vild blandning av epoker och stilar.

Köket är hemmets viktigaste rum, och det gäller i allra högsta grad även på en gård. Det är ju i köket som det som producerats för husbehov på gården tas om hand. Köket är dessutom oftast det rum som genomgått flest förändringar under årens lopp. En vedspis kan ha tagits bort, eller bytts ut mot en av senare modell, kanske vattenmantlad. I vissa mangårdsbyggnader har det gamla köket rivits ut på 70-talet, och ersatts med ett tidstypiskt kök från den tiden. Andra kök består av en salig blandning av kök från olika stilepoker. Även ett nytt kök kan också ha brister, vilket man bl.a. kan läsa om här

Kanske har du nått den punkt då du känner att något måste göras med köket på din gård. Anledningarna kan vara många. En skada på ett avloppsrör, eller en murken stock i väggen, kan innebära ett gyllene tillfälle att byta ut köket. Bytet kan även ske för att det gamla är opraktiskt, exempelvis att arbetshöjden är för låg. Eller så kanske det gamla köket är för mörkt och murrigt. Läs mer om köksrenovering på renovera-kök-stockholm.se.

Riv inte bort allt det gamla

Skälen till varför man genomför en köksrenovering på gården kan vara många, lika många som skälen till varför man genomför en köksrenovering i Stockholm, eller för den delen i någon annan stad. Ofta finns det dock, i köket på gården, en eller flera saker man vill behålla. Det kan röra sig om vedspisen, gamla överskåp, handtryckta tapeter eller en diskbänk i porslin eller marmor. Av den anledningen är det extra viktigt att diskutera med den firma som ska genomföra renoveringen vad som är möjligt att göra. När du tar in offerter på köksrenovering, var noga med att specificera vad du vill bevara.