Har du koll på rören?

Oavsett hur man bor är det viktigt att ha koll på rören. Obehagliga överraskningar i form av sprickor, sättningar, inträngande rötter med mera kan bli kostsamma, och inte bara i pengar räknat. Den som driver en stor gård bör göra en rörinspektion ofta, men det är också relevant för den som äger en fastighet med lägenheter.

Vid en rörinspektion kontrolleras de rör som går till och från fastigheten inifrån, med hjälp av en liten kamera. Kameran kan vara monterad på en liten vagn, som ser ut nästan som en radiostyrd bil. Vid inspektion av smalare ledningar kan man istället använda en kamera monterad på en kabel, som trycks fram genom röret. Läs mer om rörinspektion här.

Varför gör man en rörinspektion?

Fel på rören kan orsaka stora problem, men för att ta reda på vilka problem som kan uppstå måste man skaffa sig en uppfattning om vilka risker som finns. Exempel på sådana risker kan vara:

  • Sättningar
  • Avlagringar
  • Sprickor
  • Rötter som tränger in, eller hotar att tränga in, i rören

Firman som utför rörinspektionen kan hjälpa dig med att gå vidare, efter att ni konstaterat vilka problem som finns med dina rör. Kanske behöver ett stambyte eller en relining göras, kanske måste sprickor tätas, kanske måste rötter som hotar att tränga in i rören grävas upp och avlägsnas.

Om det rör sig om en fastighet där det finns boende, vilket ju kan vara fallet även på en gård, är det sällan populärt med stambyte. Den här insändaren är ett exempel på detta. Genom att göra en rörinspektion i tid kan man dock undvika stambyte, om det går att lösa problemen på annat sätt. För att detta ska vara möjligt krävs dock att problemen upptäcks i tid, och för detta är en rörinspektion det bästa sättet.