Att äga och sköta en gård

Att äga och sköta en gård innebär att man som individ behöver vara mångsidig och orädd för att lära nytt. Gårdar medför olika typer av förutsättningar och problematik som behöver tacklas på olika sätt i syfte att skapa en sund och organisk tillväxt. 

Odling och gårdar går hand i hand då marken är till för att brukas av de boende. Det är en otrolig frihet att ha möjligheten att skörda grönsaker och rotfrukter som sedan kan utgöra en stor del av familjens kost. Men att odla själv är inte alltid en dans på rosor utan kan, beroende på omständigheterna, kräva särskilda åtgärder för att säkerställa att det blir en skörd. Vet du om att det finns djur i omnejden som gärna besöker dina odlingar är det lämpligt att hindra dessa i största möjliga mån. Rådjur, hjort och vildsvin kan alla sätta käppar i hjulet för en lyckad odling. Identifiera vilka djur som rör sig i dina trakter och anpassa dina odlingsytor därefter. Om vildsvin är vanliga kan staket med fördel nyttjas i syfte att hålla dem på avstånd. I vissa fall då detta inte är tillräckligt kan det även vara aktuellt att sätta upp elstängsel.

Bondgård

Det finns många växter, buskar och träd som exempelvis rådjur inte är förtjusta i. Dessa kan med fördel planteras i trakter där det finns mycket rådjur, då slipper du bekymmer med att de nyplanterade växterna inte överlever på grund av att de betas frekvent. Kontakta din blom- och växthandlare för att få insikt i vilka valmöjligheter som finns.

Gårdar som har tillhörande skogsmark innebär att kunskap krävs kring röjning och avverkning för att du ska ha möjlighet att dra nytta av skogens potential. Om skogen växer igen kommer dels tillväxten att minska samt att friska träd inte får det utrymme som de behöver för att hålla sig välmående. Skogsstyrelsen har mängder med information kring hur du håller skogen öppen, vad du ska tänka på när du ska avverka samt hur du kan bruka skogen i syfte att få den att vara tillgänglig och trevlig att vistas i. Skogsmark medför ofta även möjligheten att plocka både svamp och bär vilket kan vara en stor tillgång för en gård där ambitionen är att vara så självförsörjande som möjligt.

Äldre gårdar är ofta byggda på ett traditionsenligt vis som likt marken behöver omvårdnad för att bibehållas i ett skick som erbjuder en bra levnadsstandard. I trakter med mycket träd är det således viktigt att hålla taken fria från ansamlingar av löv samt att hängrännorna rensas regelbundet. Äldre fönster kan också orsaka problem om de inte underhålls då fuktskador annars kan uppstå. Fönster som är kittade där kittet har börjat spricka och/eller lossna behöver kittas om. Beroende på vilket klimat som gården är belägen i och hur mycket väder och vind fönstren måste utstå så behövs vanligtvis göras var femte eller tionde år.

Då det tidvis kan vara krävande (och fantastiskt) att äga en gård är det viktigt att man även odlar sina relationer väl. Att ha människor som kan ställa upp när behov uppstår är även något som en gårdsägare bör eftersträva. Relationen till grannar och familjen kan vara avgörande när exempelvis bilen har gått sönder, eller verktyget som du är beroende av för att göra färdigt. Se det som ett skyddsnät som kan tillämpas i stunder då uppgiften är övermäktig. Men glöm inte att dessa relationer även är beroende av att även du hjälper till när grannarna kommer och knackar på.