Hälsa

GÅRDARIKETS KENNEL

39 år med Rysk Svart Terrier 1979 - 2018

JLPP

 

Juvenil laryngeal förlamning och polyneuropati ( JLPP ) är en autosomalt recessivt, ärftlig sjukdom som drabbar bland annat Rysk Svart Terrier. Den börjar vanligtvis runt 3 månaders ålder. Drabbade hundar har svårt att andas vid fysisk ansträngning eller vid upprymdhet.

Det inträder även en förändring i skallet. I det fortsatta sjukdomsförloppet utvecklas svaghet och koordinationsproblem i bakbenen. Detta fortskrider och sprider sig till frambenen.

De kan också ha svårt att svälja, vilket kan resultera i kvävning eller lunginflammation.

Sjukdomen är obotlig och leder redan efter ett par månader efter symtomdebut till döden.

 

Det är endast om man väljer att använda föräldradjur där båda är bärare som man riskerar att få sjuka valpar.

 

HUU

Hyperuricosuria (HUU) innebär förhöjda nivåer av urinsyra i urinen. Detta predisponerar hundar att bilda stenar i sina blåsor eller ibland njurar. Dessa stenar måste oftast avlägsnas kirurgiskt och kan vara svåra att behandla. Hyperuricosuria ärvs som en enkel autosomal recessiv egenskap. En mutation i exon 5 av genen Solute bäraren familj 2, medlem 9 (SLC2A9) har befunnits vara associerade med hyperuricosuria hos hundar. Ett DNA-test för denna specifika mutation kan avgöra om hundar är normala eller om de bär en eller två kopior av mutationen. Hundar som bär två kopior av mutationen kommer att påverkas och är benägna att utveckla njursten och stenar i blåsan.

 

 

Female

 

Male N/N N/HU HU/HU

 

N/N 100% N/N 50% N/N,50% N/HU 100%HU /HU

 

N/HU 50% N/N,50% N/HU 25% N/N,50% N/HU, 25% HU/HU 50% N/HU, 50% HU/HU

 

HU/HU 100% HU/HU 50% N/HU, 50% HU/HU 100% HU/HU